Tehlikeli Atık Ara Depolama

Tehlikeli Atık Ara Depolama

Tehlikeli ara depolama , atıkların atıktan geri kazanım ve bertaraf tesislerine ulaşımından önce güvenli bir şekilde depolama yapılması tanımlanmaktadır. Bir nevi transfer istasyonu olarak da adlandırabiliriz.

Atık analizi , atık tanımlamasının ardından atıkların nerede ve nasıl geri kazanılacağı veya imha edileceği profesyonel ekiplerimiz tarafından nasıl imha ve bertaraf edileceği belirlenir.

Bazı atıkların düzenli depolama tesislerine, bazı atıkların ATY hazırlama tesislerine ve bazı atıkların ise yakma tesislerine gönderilmesi sağlanıyor. Bu sebeple birçok tesis tek başına atık üreticilerinden oluşan tüm atıkları kabul etmiyor. Atık üreticileri her bir atık kodu için farklı farklı firmalarla çalışmak zorunda kalabilir.

Bu problemi çözmenin en basit yolu ise Ara Depolama Tesisleri ile çalışmak olacaktır. Nedeni ise bu tesisler, atık üreticilerin de oluşabilecek hemen hemen tüm atıklar konusunda hizmet verebilmektedir. Lakin, Ara Depolama Tesisleri bir bertaraf ya da geri kazanım tesisi değildir. Ara Depolama Tesisine göndermiş olduğunuz atıklar tekrar bertaraf ya da tesisimize sevk edilecektir.

İmha edilecek atıklarınızı göndermiş olduğunuz  Ara Depolama Tesislerinin, atıklarınızı sevk ettiği firmalarla olan sözleşmeleri, sevk tarihlerini, imha görüntülerini bilmeniz, sorumluluğunuz nedeniyle önem arz etmektedir.Ara

×