Atık Yönetim Danışmanlığı

Atık Yönetim Danışmanlığı

Çevreye ve doğaya zarar verecek tüm atığın, doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesi, taşınması, depolanması, uzaklaştırılması ve benzeri uygulamaların yasaklanması, çevreyi olumsuz anlamda etkileyebilecek olan tüketim maddelerinin idaresini belli bir disiplin altına alarak, doğal zenginlikleri ve ekolojik dengeyi bozmasının önlenmesi ile buna yönelik prensip ve programların belirlenmesi, uygulanması ve geliştirilmesidir.

Kısaca atıkların oluşumlarından imhasın kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimlerinin oluşmasına yönelik genel esasların belirlenmesidir.

Uygulamalar sonucu oluşan tüm atıkların sınıflandırılması aşağıdaki aşağıda maddelendrilmiştir;

  • Atık imha yönetimi ile ilgili talimat ve imha sürecinin oluşturulması
  • Endüstriyel atık imha yönetim planının hazırlanması
  • Tehlikeli atıklar için depolama sahalarının projelendirme ve izin hizmetleri
  • Yönetmelikler bazında tüm beyan formların hazırlanması
  • Atıkların geri kazanım/bertaraflarıyla ilgili proje, danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin verilmesi


Ara

×