Atıktan Türetilmiş Yakıt

Atıktan Türetilmiş Yakıt

Lisanslarımız kapsamında Atıktan Türetilmiş Yakıt tesisimize kabul edilen yanma değeri yüksek olan atıklar çimento fabrikalarında yakıt olarak kullanılmak üzere istenen boyuta göre hazırlanarak gönderilmektedir. Alternatif yakıt olarak çimento fabrikalarına çözüm üreten Marmara Global İmha olarak doğaya katkı sağlamaktadır.

ATY Kalitesinin Önemi

Çimento fabrikalarının kabul ve besleme kriterlerine göre üretilen ATY’nin sınıflandırılması için büyük stok alanları olması zorunludur. Üretilen ATY’nin kriterlere göre ayrı ayrı sınıflandırılması, çimento fabrikalarına gönderilen ATY kalitesinin sürekliliğini gerektirmektedir. ATY üretim süreci zor ve riskli bir iştir ve  risklerin başında atıkların reaksiyona girmesi, yangın, parlama, patlama ve emisyon gelmektedir. Bu tarz riskleri azaltmak için çok iyi bir atık laboratuvarına sahip olmak ve tesise gelen her 1 kg atığın laboratuvarda analiz edilmesi zorunluluk gerektirmektedir.

Atık Üreticilerinde atıkların ayrıştırılması ile başlayan sürecin, Çimento Fabrikalarında sonuçlandığını varsayarak, atık yönetiminin tamamen profesyonellik gerektirdiğini unutmamalıyız. Bizler Marmara Global olarak ATY’nin öneminin ve uzmanlık gerektirdiğinin bilincinde olup uzman ekiplerimiz tarafından ATY işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.Ara

×